• Uczestnikami kursu mogą być członkowie parafialnych zespołów Służby Liturgicznej (ministranci, lektorzy, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej).
  • Uczestnicy zgłaszający się na kurs powinni przynieść ze sobą pismo polecające od Księdza Proboszcza lub Opiekuna (Moderatora) Służby Liturgicznej.
  • Kurs opiera się na formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej, dlatego w ramach kursu będą odbywały się wykłady z liturgiki, Pisma Świętego, fonetyki oraz ćwiczenia z liturgiki. Będzie również rozwijana formacja duchowa przez udział we Mszy Świętej rozpoczynającej każdy zjazd; dzień skupienia dla Służby Liturgicznej Archidiecezji Wrocławskiej oraz rekolekcje organizowane przez Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu.

Terminy zjazdów* kursów na Ministranta Słowa Bożego i Ceremoniarza

20.10 Zjazd I 

27.10 Zjazd II 

10.11 Zjazd III 

17.11 Zjazd IV 

15.12 Zjazd V

16.02 Zjazd VI

09.03 Zjazd VII

23.03 Zjazd VIII

06.04 Zjazd IX

18.05 Zjazd X

15.06 Promocja na Ministrantów Słowa Bożego i Ceremoniarzy liturgicznych

 

Plan zajęć podczas zjazdu

9.00 – Msza święta w kościele śś. Piotra i Pawła  (ul. Katedrlana 4)

9.55 – 10.40 wykład

10.50 – 11.35 wykład

11.45 – 12.30 wykład

Informacje dodatkowe

  • Uczestnicy kursu biorą udział w rekolekcjach w MWSD we Wrocławiu (data zostanie podana na zajęciach)
  • Program i termin zajęć może zostać zmieniony. Ewentualne nowe terminy zostaną podana na początku kursu.