Przyjmowane są zgłoszenia na kurs przygotowawczy do pełnienia zadnia nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.

Kurs rozpocznie się Mszą świętą 6.10 o godz. 9.00 w Katedrze Wrocławskiej.

Spotkania odbywać się będą w soboty od godziny 9.00 do 16.00 w następujące dni: 6.10; 20.10; 10.11; 17.11; 01.12; 15.12; 26.01; 16.02; 2.03; 09.03; 16.03(promocja)

Kandydat jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach. 

Kandydaci winni spełniać nastepujące wymagania:

  • wiek: 25-65 lat
  • przynajmniej średnie wykształcenie 
  • kandydat winien odznaczać się wzorowym zyciem moralnym, zaangażowaniem w życie parafi oraz poważaniem wsród duchowieństwa i wiernych

Opłata za kurs wynosi 250 zł.

 

Zgłoszenia w notariacie kurii do 30.09.2018 r. 

 

Osobą odpowiedzialną za kurs jest ks. Paweł Cembrowicz