Ponad 70 młodzieńców przyjęło promocję na lektorów Słowa Bożego. W archidiecezji przybyło też prawie 30 ceremoniarzy.

Młodzież przygotowywała się do podjęcia nowych obowiązków i promocji lektorskiej oraz ceremoniarskiej przez cały rok, uczestnicząc w specjalnych kursach.

- Posługa lektora jest nie tylko świadectwem wiary, przykładem życia dla innych, ale przede wszystkim jest to służba Panu Bogu - mówił we wstępie do Mszy św., na której dokonała się promocja, abp Józef Kupny, metropolita wrocławski. Przypomniał, że zadaniem lektorów i ceremoniarzy jest stale pamiętać, że podjęta przez nich posługa jest dobrowolna i jest zobowiązaniem do służby Panu Bogu.

- Bardzo się cieszę z tej ochotnej odpowiedzi jakiej udzieliliście Chrystusowi. Z nadzieją patrzymy na was z całym Kościołem wrocławskim. Jesteśmy z was bardzo dumni - dodał hierarcha.

Abp Kupny złożył też młodzieży życzenia. - Pragnę wam życzyć, abyście codziennie odkrywali piękno posługi jakie przyszło wam pełnić. Bądźcie z niej dumni i starajcie się wypełniać ją jak najsumienniej i z sercem oraz odwagą. Życzę także, aby żadne przeczytane przez was słowo nie padł między ciernie lub na skały, lecz aby trafiło na żyzną glebę ludzkich serc. Pamiętajcie, że użyczacie Bogu swego głosu, swoich ust - zauważył.

Przypomniał też, że za każdym razem gdy lektorzy wychodzą do ambony, by przeczytać czytania pamiętali o tym, że czytać będą Słowo Boże. - Trzeba to Słowo najpierw zrozumieć, więc trzeba się do tego także przygotować. Trzeba się zawsze przygotowywać do przeczytania Słowa Bożego - podkreślał. - Ponad to lektor musi być apostołem czystego, dobrego słowa. Nie może być w jego ustach świętość Bożego Słowa i nieczystość zarazem. Trzeba dbać, by z naszych ust nie wychodziło żadne złe słowo. Tego wam z serca życzę i błogosławię.

Eucharystii przewodniczył ks. Mirosław Dziegiński, dotychczasowy duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza archidiecezji wrocławskiej. Jego miejsce zajmie ks. Marek Leśniak.

Posługa lektora i ceremoniarza pozwala na dojrzalsze uczestnictwo w celebracjach liturgicznych. W słowie skierowanym przed obrzędem promocji lektorskiej ministranci usłyszeli przesłanie swojej posługi: - Wypełniając nowe zadania macie ubogacać swoje parafie - mówił ks. Dziegiński. - Ci, którzy otrzymają funkcję ceremoniarza, będą w szczególny sposób odpowiedzialni za przygotowanie Służby Liturgicznej do pełnienia świętych czynności. Każde zadanie, które Kościół powierza wybranym ma służyć lepszemu uczestnictwu ludu Bożego w tajemnicy zbawienia.

Zwracając się do lektorów przypomniał, że ich posługa to pomoc Kościołowi w głoszeniu Słowa Bożego. - Starajcie się odczytywać teksty święte wyraźnie, jasno, ku zrozumieniu  i zbudowaniu wiernych, aby prawda Boskiego słowa nie ucierpiała przez ludzką niedbałość. Przekazując ludziom słowo Boże, posłuszni Duchowi Świętemu sami je przyjmijcie i pilnie rozważajcie, byście w nim znajdowali radość i moc. Waszym codziennym życiem głoście naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Symbolem Jego obecności w waszym życiu niech będą te tuniki oraz krzyże.

RELACJA FOTOGRAFICZNA 

Karol Białkowski, Gość Niedzielny 

źrodło artykułu: Gość Niedzielny